Foder

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Biavl foder

For at give bierne de bedste forhold til at levere god honning, skal de blandt andet have adgang til god næring. Du kan give dine bier den rette næring ved at fodre dem. Der findes tre typer bifoder, du kan anvende: foderdej, sukker og flydende bifoder samt biernes egen honning.
Hos Danish Outdoor finder du flere fodertyper samt udstyr til at fodre med.
Behovet for at fodre bierne varierer i løbet af året. Bierne fodres af flere omgange, som du selv bestemmer, hvordan fordeles i løbet af sensommeren. Bierne skal helst være fodret færdigt til oktober for at de har et godt forråd til foråret. Du kan dele foderforsyningerne op i portioner af 5-8 kg foderdej (tørstof) ad gangen.
Når man som biavler høster honning, fjerner man biernes naturlige vinterforråd. Derfor er det vigtigt at tilføre bierne nyt foder, som de kan overleve af i løbet af vinteren. Som et godt vinterforråd kan du give bierne omkring 15-20 kg bifoder i alt, afhængigt af hvor meget honning, du lader sidde i bistadet, og hvor stor bifamilien er. Dette forråd skal både forsyne i løbet af vinteren og være tilstrækkeligt til at sætte gang i bifamilien om foråret. Foderet skal gerne holde helt til april måned.
Om vinteren samler bierne sig i en vinterklynge, hvor de holder sig varme ved at sidde tæt samlet. Bierne fokuserer udelukkende på holde dronningen varm og at spise. Når foråret kommer, begynder bierne at flyve ud af bistadet igen, og her kan biavleren lave et tjek af, om bistadet er forsynet med nok bifoder.

Foder til bier

Er du ny biavler, kan det være svært at gennemskue, hvilken fodertype, der er nemmest at håndtere.
Foderdej er en fast fodertype, der er nem at håndtere og er samtidig næringsrig for bierne. Foderdej har dog den ulempe, at det ikke kan bruges ved lave temperaturer, da det kræver, at bierne kan hente vand (eller at du selv blander det op med vand). Foderdej egner sig særligt godt til det tidlige forår og til små bifamiler.
Har du behov for at indvintre sent, er det en fordel at bruge flydende fodersirup. Med denne fodertype kan du undgå at foderet krystalliserer i tavlerne. Samtidig vil bierne hurtigt optage det, da det minder meget om honning.

Køb den bedste bifoder her

Du kan købe den bedste bifoder hos Danish Outdoor. Vi har levering til hele landet. Ønsker du vejledning står vi klar til hjælp.